De eerste behandeling

De eerste afspraak bestaat vooral uit een kinesitherapeutisch onderzoek. Dat begint met een vraaggesprek omtrent uw klachten. Daarna worden een aantal specifieke tests gedaan om tot een beter inzicht te komen in uw klachten.

De eerste behandeling breng je het voorschrift van de arts mee en een klevertje van je ziekenfonds.

Tarieven en terugbetaling

U krijgt bij ons een getuigschrift verstrekte hulp dat u kan binnengeven bij uw mutualiteit. De terugbetaling is afhankelijk van uw statuut en de uitgevoerde behandeling. Meer info kan u vragen aan uw therapeut.

Alle consultaties zijn op afspraak. Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn en zo snel mogelijk te verwittigen wanneer je een afspraak niet kan nakomen. Op die manier kunnen we anderen met dringende klachten helpen.