De eerste behandeling

De eerste afspraak bestaat vooral uit een kinesitherapeutisch onderzoek. Dat begint met een vraaggesprek omtrent uw klachten. Daarna worden een aantal specifieke tests gedaan om tot een beter inzicht te komen in uw klachten. Afhankelijk van de complexiteit van uw klachten kan dit een groot deel van de behandeling in beslag nemen.

De eerste behandeling breng je het voorschrift van de arts mee en een klevertje van je ziekenfonds.

Tarieven en terugbetaling

Een kinesitherapeutische behandeling in het kabinet van de kinesist bedraagt €25.50 indien je therapeut gedeconventioneerd is en €22.26 indien je therapeut geconventioneerd is.
Je krijgt bij beide een terugbetaling van het ziekenfonds indien je een voorschrift hebt van de arts.

Patiënten met een bijzonder statuut krijgen een verhoogde terugbetaling van de mutualiteit.
Patiënten die gehospitaliseerd werden krijgen bovenop de terugbetaling van het ziekenfonds nog een terugbetaling van de hospitalisatieverzekering.
Bij sportletsels kan vaak de verzekering van de sportclub aangesproken worden.

Na je reeks behandelingen geven we je een getuigschrift verstrekte hulp mee dat je kan indienen bij je ziekenfonds voor de terugbetaling en een overschrijving waarmee je aan ons kan betalen.
In bepaalde gevallen kunnen we vragen om contant te betalen.

In sommige gevallen (na operaties en bij zware pathologieën) zal er een dossierkost worden aangerekend. Deze bedraagt €30,65 en is verplicht door ons te attesteren.
Je krijgt deze volledig terugbetaald van je ziekenfonds.

Voor sommige specialisaties (manuele therapie en manuele lymfedrainage) zijn bijzondere beroepsbekwaamheden in de kinesitherapie toegekend. Hiervoor mogen we supplementen aanrekenen indien we dit nodig achten. Dit gaat voornamelijk over tape en zwachtels. U krijgt hiervan, indien gewenst, een bewijs van betaling, maar dit zal niet worden terugbetaald door de mutualiteit. In sommige gevallen komt dit betalingsbewijs wel in aanmerking voor je verzekering van de sportclub of aanvullende hospitalisatieverzekering. Je zal hiervan op voorhand op de hoogte gebracht worden.

Indien u bepaalde materialen of zalven wenst om thuis te gebruiken kan je dit vragen aan je therapeut. Wij kunnen deze voor jou bestellen en rekenen hiervoor enkel de inkoopprijs aan.

Je persoonlijke sonde voor bekkenbodemkinesitherapie is, om hygiënische redenen, verplicht aan te kopen. De inkoopprijs hiervan bedraagt €25. Indien je postnataal komt kan deze terug betaald worden door je hospitalisatieverzekering.

Alle consultaties zijn op afspraak. Gelieve steeds tijdig aanwezig te zijn en zo snel mogelijk te verwittigen wanneer je een afspraak niet kan nakomen. Op die manier kunnen we anderen met dringende klachten helpen.